Skatt for personer

Til toppen
10454: Skattepliktige inntekter for personer. Foreløpige tall 2011 - 2019
Sist endret
20.04.2020
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Antall personer:
antall
Beløp (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Referansetid
Antall personer:
31.12.
Beløp (mill. kr):
31.12.
Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
inntekter
Må velges *
ligningsstatus
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

Må velges *

Totalt 12 Valgte 0

ligningsstatus
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken