Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
10194: Statlige virksomheter. IKT-utgifter, etter næring (SN2007) (mill. kr) (avslutta serie) 2011 - 2012
Sist endret
23.09.2013
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Totale IKT-utgifter:
mill. kr
Referansetid
Totale IKT-utgifter:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1


Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellen inneholder kun tall for statlige virksomheter. Tallene inkluderer IKT-utgifter til varer og tjenester. Lønnskostnader til virksomhetenes egne IKT-ansatte er ikke inkludert.
næring (SN2007)
84.11 Generell offentlig administrasjon
84.11 inkluderer tollregioner (84.24).
84.12 Offentlig adm. tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
84.12 inkluderer virksomheter innen 84.30 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning og 85.2 Grunnskoleundersvisning (ekskl. ordinær).

Brukerveiledning for statistikkbanken