Bruk av IKT i offentlig sektor

10194: Statlige virksomheter. IKT-utgifter, etter næring (SN2007) (mill. kr) (avslutta serie) 2011 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
23.09.2013
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Totale IKT-utgifter:
mill. kr
Referansetid
Totale IKT-utgifter:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen inneholder kun tall for statlige virksomheter. Tallene inkluderer IKT-utgifter til varer og tjenester. Lønnskostnader til virksomhetenes egne IKT-ansatte er ikke inkludert.
næring (SN2007)
84.11 Generell offentlig administrasjon
84.11 inkluderer tollregioner (84.24).
84.12 Offentlig adm. tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
84.12 inkluderer virksomheter innen 84.30 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning og 85.2 Grunnskoleundersvisning (ekskl. ordinær).

Brukerveiledning for statistikkbanken