Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
09764: Husholdninger, etter boligtype og landsdel (prosent) 2012 - 2018
Sist endret
28.11.2018
Kontakt
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
rmk@ssb.no

Kristina Strand Støren, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 616
knn@ssb.no

Måleenhet
Husholdninger:
prosent
Referansetid
Husholdninger:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type bolig og eierform
Må velges *
landsdel
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

type bolig og eierform
Må velges *

Totalt 22 Valgte 0


Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene ble rettet 24. juni 2016 kl. 10.
type bolig og eierform
Bor i leid bolig eid av arbeidsgiver/organisasjon/stiftelse, andel av leietakere
12a: 'Bor i leid bolig eid av bedrift/organisasjon/stiftelse, andel av leietakere' ble endret25.11.2015 til 'Bor i leid bolig eid av arbeidsgiver/organisasjon/stiftelse, andel av leietakere'
år
2012
Tall ble rettet 16. november 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken