Bolig og boforhold

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1

Færre midlertidige botilbud i storbyene

Antallet kommunalt disponerte boliger i 2020 var 108 360, noe som er en svak nedgang fra 2019. I samme periode har antallet midlertidige botilbud i storbyene blitt redusert.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet bygg, bolig og eiendom.

faktasider