Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
09759: Boligtype- og standard for personer, etter økonomisk status (prosent) 2012 - 2018
Sist endret
28.11.2018
Kontakt
Mathias Killengreen Revold, Statistisk sentralbyrå
+47 91 35 71 66
rmk@ssb.no

Kristina Strand Støren, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 616
knn@ssb.no

Måleenhet
Personer (prosent):
prosent
Referansetid
Personer (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type bolig og standard
Må velges *
økonomisk status
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

type bolig og standard
Må velges *

Totalt 20 Valgte 0

økonomisk status
Må velges *

Totalt 8 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene ble rettet 24. juni 2016 kl. 10.

Brukerveiledning for statistikkbanken