Skatt for personer

Til toppen

09687: Hovedposter fra skatteoppgjøret for alle personer med skattetrekk på Svalbard, etter kjønn. Antall personer og gjennomsnitt i kr 2009 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hovedpost fra ligninga
Må velges *
kjønn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009 , 2010 , 2011 ,

Valgt 1 av totalt 10

hovedpost fra ligninga

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoinntekt (inkl. lønn og pensjon etter lønnstrekkeordningen for Svalbard) , Personinntekt lønn (inkl. lønn etter lønnstrekkeordningen for Svalbard) , Svalbardlønn - lønn etter lønnstrekkeordningen for Svalbard ,

Valgt 0 av totalt 9


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken