Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
09674: Statlige virksomheter. Bruk av tjenester fra nettskyen (prosent) (avslutta serie) 2012
Sist endret
27.09.2012
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Andel av nettsky-brukere:
prosent
Referansetid
Andel av nettsky-brukere:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
tjenestetype
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

tjenestetype

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Andel av virksomhetene som har bekreftet at de benytter nettskyen

Brukerveiledning for statistikkbanken