Bruk av IKT i offentlig sektor

09674: Statlige virksomheter. Bruk av tjenester fra nettskyen (prosent) (avslutta serie) 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

tjenestetype

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.09.2012
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Måleenhet
Andel av nettsky-brukere:
prosent
Referansetid
Andel av nettsky-brukere:
1. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Andel av virksomhetene som har bekreftet at de benytter nettskyen

Brukerveiledning for statistikkbanken