Utenrikshandel med varer

Til toppen

09352: Import fra preferanseberettigede land (GSP), etter varegruppe og land (avslutta serie) 2007 - 2013

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Ordinære GSP-land , MUL-land med GSP-avtale , Afghanistan ,

Valgt 0 av totalt 105

Valgfri variabel

varegruppe


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

For mer informasjon, se Om statistikken.
Dersom det ved et søk fremkommer prikker (:), betyr dette at dette landet ikke er omfattet av GSP-ordningen i det aktuelle året.

Tabellen i statistikkbanken viser tall for GSP-ordningen der avtalen er iverksatt. I tidligere publiserte data for land med GSP-avtale, er tall for alle land som kan innbefattes av ordningen lagt ut. Av den grunn vil tallene i denne tabellen være en del lavere.

Definisjonen av landbruksvarer baserer seg på varenummene i følgende kapitler og posisjoner i HS-nomenklaturen - kapittel 1-24 unntatt kapittel 03 og posisjonene 16.04 og 16.05, men inkludert posisjonen 38.23.
Denne tabellen oppdateres kun ved publisering av endelige tall. Disse tallene offentliggjøres to ganger. Første gang i mai påfølgende år. Deretter blir de korrigerte endelige tallene publisert i mai ett år senere.
Tallene i statistikkbanken er endret fra og med 24.juni 2013. Det har bare skjedd endringer de to variablene varer som har fått GSP-behandling og i GSP-utnyttelsesgrad. Endringene gjelder tilbake til og med 2007.

Brukerveiledning for statistikkbanken