Studenter i høyere utdanning

Til toppen
09273: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested. Foreløpige tall (avslutta serie) 2010 - 2011
Sist endret
26.01.2012
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Aud Melgaard Holøien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 357
aum@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
personer
Referansetid
Studenter:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
lærested
Må velges *
kjønn
skoleslag
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

lærested
Må velges *

Totalt 33 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
skoleslag

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken