Utenrikshandel med varer

Til toppen
09226: Eksport av råolje (via skip og rørledninger) og naturgass i gassform, etter land (avslutta serie) 1971 - 2018
Sist endret
15.05.2019
Kontakt
Utenrikshandel, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4753
utenrikshandel@ssb.no

Nina Rolsdorph, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 688
nro@ssb.no

Måleenhet
Verdi (mill. kr):
mill. kr
Mengde 1 (tonn):
tonn
Mengde 2 (1 000 fat, 1 000 SM3):
1 000 fat, 1 000 SM3
Referansetid
Verdi (mill. kr):
31.12.
Mengde 1 (tonn):
31.12.
Mengde 2 (1 000 fat, 1 000 SM3):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
varegruppe
Må velges *
land
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 48 Valgte 1

varegruppe
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0


Totalt 263 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Dersom det ved et søk ikke fremkommer verdier, skyldes ikke dette nødvendigvis at det ikke er handel i denne perioden. Null (0) i feltene kan også å bety at verdien er mindre enn en halv av brukte enhet. Når feltene er markert med kolon (:), betyr det at tallene grunnet konfidensialitet ikke kan publiseres.
For råolje har vi mengde kun i tonn for årene før 1988.

All eksporten av norsk råolje som går i rør til Teesside og Sullom Voe er i den offisielle statistikken registrert med bestemmelsesland Storbritannia. Etter at denne ustabiliserte råoljen har gjennomgått en fraksjoneringsprosess, der man skiller den i komponentene stabilisert råolje, etan, propan og butan blir den skipet videre, og vi får en ny landfordeling. Fraksjoneringsprosessen medfører at noe av råoljen går bort, derav ulike totaltall. Skipninger av råolje har i denne tabellen kun tall tilbake til 2007.
land
PS Palestina (2013-)
Tidligere: Vestbredden/Gazastripen (2001-2012)

Brukerveiledning for statistikkbanken