Studenter i høyere utdanning

Til toppen
09218: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Aldersgrupper, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå 1992 - 2019
Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Bosatte:
personer
Andel som studerer ved universitet eller høgskole (prosent):
prosent
Referansetid
Bosatte:
01.10.-30.09.
Andel som studerer ved universitet eller høgskole (prosent):
01.10.-30.09.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
Må velges *
foreldrenes utdanningsnivå
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 28 Valgte 1

alder
Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

foreldrenes utdanningsnivå

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenter omfatter bare studenter registrert bosatte i Norge per 1. oktober.
foreldrenes utdanningsnivå
Mor eller far har lang høyere utdanning
Lang høyere utdanning er mer enn fire år
Mor eller far har kort høyere utdanning
Kort høyere utdanning er fire år eller mindre

Brukerveiledning for statistikkbanken