Studenter i høyere utdanning

Til toppen
09168: Studenter i høyere utdanning i Norge. Utdanningsnivå og lærested 2014 - 2019
Sist endret
26.03.2020
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Kristine Sundberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 401
ksg@ssb.no

Måleenhet
Studenter:
personer
Referansetid
Studenter:
01.10.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
lærested
Må velges *
utdanningsnivå
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

lærested
Må velges *

Totalt 32 Valgte 0

utdanningsnivå

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Lavere nivå: Universitets- og høgskoleutdanning med en varighet på inntil 4 år.
Høyrere nivå: Universitets- og høgskoleutdanning med en varighet på mer enn 4 år.
lærested
Se sammenslåinger og endringer for læresteder

Brukerveiledning for statistikkbanken