Skatt for personer

08879: Skatteoppgjøret. Personer med skatt til gode eller skyldig restskatt. Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 2010
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.07.2011
Kontakt
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Måleenhet
Antall personer med beløp til gode:
personer
Beløp til gode (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnittlig beløp til gode (kr):
kr
Antall personer med skyldig restskatt:
personer
Skyldig beløp i restskatt (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnittlig beløp skyldig i restskatt (kr):
kr
Referansetid
Antall personer med beløp til gode:
31.12.
Beløp til gode (mill. kr):
31.12.
Gjennomsnittlig beløp til gode (kr):
31.12.
Antall personer med skyldig restskatt:
31.12.
Skyldig beløp i restskatt (mill. kr):
31.12.
Gjennomsnittlig beløp skyldig i restskatt (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Innbetaling av restskatt, etter 30. april i ligningsåret.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken