Skatt for personer

08589: Bruttoformue, nettoformue og gjeld for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn og alder. Antall personer og mill. kr 1993 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

brutto- og nettoformue og gjeld

Totalt 11 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Antall personer med bruttoformue:
personer
Antall personer med nettoformue:
personer
Antall personer med gjeld:
personer
Sum bruttoformue (mill. kr):
mill. kr
Sum nettoformue (mill. kr):
mill. kr
Sum gjeld (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Antall personer med bruttoformue:
31.12.
Antall personer med nettoformue:
31.12.
Antall personer med gjeld:
31.12.
Sum bruttoformue (mill. kr):
31.12.
Sum nettoformue (mill. kr):
31.12.
Sum gjeld (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken