Skatt for personer

08575: Fordeling av skattepliktig brutto- og nettoformue for busette personar 17 år og eldre, etter talet på personar og gjennomsnitt i kroner (avslutta serie) 1993 - 1999
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

bruttoformuesintervall

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.01.2011
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Talet på personar med bruttoformue (personar):
personar
Talet på personar med nettoformue (personar):
personar
Gjennomsnittleg bruttoformue (kr):
kr
Gjennomsnittleg nettoformue (kr):
kr
Referansetid
Talet på personar med bruttoformue (personar):
31.12.
Talet på personar med nettoformue (personar):
31.12.
Gjennomsnittleg bruttoformue (kr):
31.12.
Gjennomsnittleg nettoformue (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken