Skatt for personer

08564: Oversiktstall fra skatteoppgjøret for alle personer. Antall, mill. kr og gjennomsnitt (F) 2006 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region

Totalt 1 Valgte

Søk

skatteligning - oversyn Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Alle personer med beløp:
personer
Millioner kroner for alle personer:
mill. kr
Gjennomsnitt for alle personer med beløp (kr):
kr
Bosatte personer 17 år og eldre med beløp:
personer
Millioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre:
mill. kr
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr):
kr
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre (kr):
kr
Referansetid
Alle personer med beløp:
31.12.
Millioner kroner for alle personer:
31.12.
Bosatte personer 17 år og eldre med beløp:
31.12.
Millioner kroner for bosatte personer 17 år og eldre:
31.12.
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre med beløp (kr):
31.12.
Gjennomsnitt for bosatte personer 17 år og eldre (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Grunnlag for beregning av inntektsskatt til kommune og fylke samt fellesskatt. Inkludert skattetillegg for brutt sparekontrakt BSU. Sum skatter og avgifter fratrukket sum fradrag og nedsettelser. De enkelte delskatter er derimot oppgitt i bruttobeløp, dvs. før fradrag og nedsettelser er trukket fra. Skattefradrag for alderspensjonister og skattereduksjon, overgangsregler pensjon er nye skattefradrag fra 2011. Fra og med 2011 har alderspensjonister ikke krav på skattebegrensning. Fra 2012 er personinntekt primærnæring splittet slik at personinntekt jord og skog er flyttet til annen næring. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner.
Trinnskattegrunnlag het før 2016 toppskattegrunnlag.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
skatteligning - oversyn
Alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.
Skattereduksjon, overgangsregler pensjon
Skattereduksjon, overgangsregler pensjon, opphørte fra og med 2014

Brukerveiledning for statistikkbanken