Banker og kredittforetak

08116: Finansforetak. Utlån, etter låntakernæring (mill. kr) 2009M05 - 2020M03
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

finansforetak Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

låntakernæring

Totalt 23 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 131 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.05.2020
Kontakt
Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Olav Stensrud, Statistisk sentralbyrå
+47 48 86 86 80
ens@ssb.no

Måleenhet
Utlån:
mill. kr
Referansetid
Utlån:
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tilpassing til revidert institusjonell sektorgruppering medførte brudd i statistikken fra og med mars 2012. Se Institusjonell sektorgruppering 2012. Institusjonell sektorgruppering 2012.
låntakernæring
I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet 2014 er det innført ny definisjon av Fastlands-Norge. Deler av næringen «Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass» går over til næringen «Bergverksdrift og utvinning», i tillegg går deler av næringen «Utenriks sjøfart og rørtransport» over til «Transport ellers og lagring». Skiftet skjer hovedsakelig i perioden fra oktober til desember 2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken