Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 14 av 14
Rentene økte i november

Renta på nye boliglån for husholdninger fortsatte å øke i november. For utestående boliglån økte flytrenta, mens fastrenta var stabil.

Økning i renta på nye boliglån

Renta på nye boliglån økte i oktober 2021 etter å ha falt i nesten alle måneder siden mars 2020.

Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 21 milliarder kroner i 3 kvartal 2021. Dette er en økning på 26,3 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er økningen i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

Godt resultat hittil i år for bankene

Bankenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader var på 40,3 milliarder kroner i slutten av tredje kvartal 2021. Dette er en forbedring på 16,5 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i 2020. Kredittap på utlån utgjorde 3,3 milliarder kroner, en nedgang på 18,8 milliarder kroner i forhold til de tre første kvartalene i 2020.

Fortsatt nedgang i utlånsmargin

Stabile renter på boliglån og innskudd for husholdningene i september.

Lavere utlånsmargin

Renta på nye og utestående boliglån falt marginalt fra juli til august 2021. Renta på innskudd i alt var uendret, mens utlånsmarginen falt.

Stabile renter

Renta på nye og utestående boliglån var omtrent uendret på henholdsvis 1,75 og 1,82 prosent i juli 2021. Renta på innskudd i alt var også uendret på 0,26 prosent.

Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 18,3 milliarder kroner i 2 kvartal 2021. Dette er en økning på 31,4 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er økningen i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

Fortsatt litt nedgang i rentene

Renta på nye boliglån var omtrent uendret på 1,75 prosent, mens renta på utestående boliglån til husholdninger falt til 1,83 prosent i juni 2021. Renta på innskudd i alt var omtrent uendret på 0,26 prosent.

Godt halvårsresultat for bankene

Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 29,0 milliarder kroner i første halvår 2021. Dette er 14,3 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor. Kredittapene på utlån utgjorde 2,3 milliarder kroner, en nedgang på 16,7 milliarder sammenlignet med første halvår 2020.

Rentene fortsetter å falle

Renta på nye boliglån til husholdninger falt i mai 2021 til 1,76 prosent. Renta på utestående boliglån til husholdninger falt også til 1,85 prosent i samme periode. Renta på innskudd i alt falt til 0,27 prosent.

Fastrentene på nye boliglån fortsetter å øke

Fastrenta på nye boliglån økte i april 2021 med 0,11 prosentpoeng til 2,29 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger og ikke-finansielle foretak fortsetter å falle.

Godt resultat for bankene

Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2021 var på 13,8 milliarder kroner. Dette er en forbedring på 9,2 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal 2020. Kredittap på utlån utgjorde 1,3 milliarder kroner, dette er 9,9 milliarder kroner lavere enn i første kvartal 2020.

Høyest innskuddsvekst fra lønnstakere i Viken

Innskudd fra lønnstakere bosatt i Viken var på 322 milliarder kroner ved utgangen av 2020. I 2019 hadde fylkene som i dag omfattes av Viken 287 milliarder kroner i innskudd til sammen. Dette tilsvarer en økning på 12,3 prosent, hvilket gjør Viken til fylket med høyest innskuddsvekst basert på dagens fylkesinndeling.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet finansinstitusjoner og andre finansielle foretak.