Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering

07563: Eigedelar og gjeld overfor utlandet, etter type (mill. kr) 2005 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.10.2019
Kontakt
Per Hellem, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 450
peh@ssb.no

Glenn Cato Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 437
gca@ssb.no

Måleenhet
Eigedelar i alt:
mill. kr
Anleggsmidlar:
mill. kr
Immaterielle eigedelar i utlandet:
mill. kr
Varige driftsmidlar i utlandet:
mill. kr
Finansielle anleggsmidlar i utlandet:
mill. kr
Investeringar i utanlandske dotterselskap, m.m:
mill. kr
Lån til føretak i same konsern:
mill. kr
Omløpsmidlar:
mill. kr
Fordringar i utlandet:
mill. kr
Investeringar i utlandet:
mill. kr
Bankinnskot i utlandet:
mill. kr
Gjeld i alt:
mill. kr
Langsiktig gjeld:
mill. kr
Obligasjonslån i utlandet:
mill. kr
Gjeld til utanlandske kredittinstitusjonar:
mill. kr
Langsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern:
mill. kr
Kortsiktig gjeld:
mill. kr
Kortsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern:
mill. kr
Referansetid
Eigedelar i alt:
31.12.
Anleggsmidlar:
31.12.
Immaterielle eigedelar i utlandet:
31.12.
Varige driftsmidlar i utlandet:
31.12.
Finansielle anleggsmidlar i utlandet:
31.12.
Investeringar i utanlandske dotterselskap, m.m:
31.12.
Lån til føretak i same konsern:
31.12.
Omløpsmidlar:
31.12.
Fordringar i utlandet:
31.12.
Investeringar i utlandet:
31.12.
Bankinnskot i utlandet:
31.12.
Gjeld i alt:
31.12.
Langsiktig gjeld:
31.12.
Obligasjonslån i utlandet:
31.12.
Gjeld til utanlandske kredittinstitusjonar:
31.12.
Langsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern:
31.12.
Kortsiktig gjeld:
31.12.
Kortsiktig gjeld til utanlandske selskap innanfor eige konsern:
31.12.
Pristype
Anleggsmidlar:
Løpende priser
Immaterielle eigedelar i utlandet:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tal for 2018 er førebelse.

Brukerveiledning for statistikkbanken