Regnskap

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
Høy vekst i kortsiktig gjeld for ikke-finansielle foretak i 3. kvartal

I 3. kvartal 2022 økte kortsiktig gjeld for ikke-finansielle foretak med 40,1 prosent sammenliknet med en økning på 9,6 prosent i 2. kvartal. Denne økningen sammenfaller med vekst i omløpsmidler på 23,7 prosent.

Ikke-finansielle foretak sine eiendeler i utlandet øker for femte kvartal på rad

Siden starten av 2021 har norske ikke-finansielle foretak sine totale eiendeler i utlandet økt med 40 prosent. Økt aktivitet som følge av høyere priser på olje og gass kan være en medvirkende årsak.

Markant fall i driftsmargin

Driftsmarginen for ikke-finansielle aksjeselskaper viste betydelig nedgang i 2020.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet regnskap.

faktasider