Landbrukseiendommer

Til toppen
07057: Landbrukseiendommer med bebyggelse og bosetting (F) 2007 - 2019
Sist endret
02.07.2020
Kontakt
Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Reidar Steffenstorpet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5473
rei@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Landbrukseiendommer i alt:
eiendommer
Bebygde landbrukseiendommer:
eiendommer
Bebygde landbrukseiendommer (prosent):
prosent
Landbrukseiendommer med boligbygning:
eiendommer
Landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting:
eiendommer
Landbrukseiendommer med boligbygning uten bosetting (prosent):
prosent
Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg:
personer
Bosatte på landbrukseiendommer av alle bosatte i kommunen (prosent):
prosent
Referansetid
Landbrukseiendommer i alt:
1.1-31.12
Bebygde landbrukseiendommer:
1.1-31.12
Bebygde landbrukseiendommer (prosent):
1.1-31.12
Landbrukseiendommer med boligbygning:
1.1-31.12
Landbrukseiendommer med boligbygning og bosetting:
1.1-31.12
Landbrukseiendommer med boligbygning uten bosetting (prosent):
1.1-31.12
Personer i alt bosatt på landbrukseiendommer med boligbygg:
1.1-31.12
Bosatte på landbrukseiendommer av alle bosatte i kommunen (prosent):
1.1-31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 21 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken