Overdragelser av landbrukseiendommer

Til toppen

07007: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer, etter størrelsen på eid jordbruksareal (avslutta serie) 2006 - 2008

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
dekar
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Landbrukseiendommer i alt , Tinglyst omsetninger i alt , Tinglyste omsetninger med bygning ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

dekar


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.
Statistikken bygger på data fra ulike registre, og eiendommmer i Landbruksregisteret er utgangspunktet. De siste årene har det pågått en kvalitetssikring og oppdatering av arealer og enheter i Landbruksregisteret. Dette har ført til at endringer fra ett år til neste ikke nødvendigvis viser den reelle endringen i perioden. Overgang fra matrikkeladresse til vegadresse har også gitt store endringer fra ett år til det neste i noen kommuner.

Brukerveiledning for statistikkbanken