Skatt for personer

07006: Hovedposter fra skatteoppgjøret, etter størrelsen på bruttoinntekt. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) 1993 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

bruttoinntektsintervall

Totalt 16 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Bruttoinntekt (gjennomsnitt i kr):
kr
Personinntekt lønn (gjennomsnitt i kr):
kr
Kapitalinntekter (gjennomsnitt i kr):
kr
Aksjeutbytte (gjennomsnitt i kr):
kr
Fastsatt skatt (gjennomsnitt i kr):
kr
Personer 17 og eldre:
personer
Referansetid
Bruttoinntekt (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personinntekt lønn (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Fastsatt skatt (gjennomsnitt i kr):
31.12.
Personer 17 og eldre:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken