Videregående opplæring og annen videregående utdanning

06414: Videregående opplæring - skoler (avslutta serie) 2001 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 620 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.06.2018
Kontakt
Tom Granseth, Statistisk sentralbyrå
+47 922 08 867
tog@ssb.no

Måleenhet
Antall elever:
Personer
Antall elever, kvinner:
Personer
Antall elever, menn:
Personer
Antall elever i videregående trinn 1 (vg1)/grunnkurs:
Personer
Antall elever i videregående trinn 2 (vg2)/VKI:
Personer
Antall elever i videregående trinn 3 (vg3)/VKII:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for studiespesialisering:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for idrettsfag:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for musikk, dans og drama:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, studieforberedende (ny ordning):
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for design og håndverk:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for elektrofag:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, yrkesfaglig (gammel ordning):
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for naturbruk:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for restaurant- og matfag:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for service og samferdsel:
Personer
Antall elever i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon:
Personer
Antall elever i alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram:
Personer
Herav antall elever på skolen registrert med voksenstatus:
Personer
Antall elever i fylkeskommunal fagskoleutdanning:
Personer
Referansetid
Antall elever:
1.1.
Antall elever, kvinner:
1.1.
Antall elever, menn:
1.1.
Antall elever i videregående trinn 1 (vg1)/grunnkurs:
1.1.
Antall elever i videregående trinn 2 (vg2)/VKI:
1.1.
Antall elever i videregående trinn 3 (vg3)/VKII:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for studiespesialisering:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for idrettsfag:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for musikk, dans og drama:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, studieforberedende (ny ordning):
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for design og håndverk:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for elektrofag:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon, yrkesfaglig (gammel ordning):
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for naturbruk:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for restaurant- og matfag:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for service og samferdsel:
1.1.
Antall elever i utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon:
1.1.
Antall elever i alternativ opplæring utenfor utdanningsprogram:
1.1.
Herav antall elever på skolen registrert med voksenstatus:
1.1.
Antall elever i fylkeskommunal fagskoleutdanning:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Enhetene i skolepubliseringen defineres ut fra organisasjonsnummeret i Enhetsregisteret. Som 'videregående skole' regnes her skoler som per 01.10. har elever i videregående opplæring, for fylkeskommunale skoler inkluderes også studenter i fagskoleutdanning (og inngår også i totaltallet). Før 2005 vil skoler som har både videregående opplæring og fagskoleutdanning inneholde begge grupper uavhengig av eierform. Hvis det er registrert voksne i videregående opplæring i tilbud tilpasset voksne på skolen, er disse tatt med i elevtallene. Variabel elever med voksenstatus er imidlertid en -herav variabel som også inngår i tallene for det enkelte utdanningsprogram. Kilde: VIGO, Enhetsregisteret. For skoler som har 10 elever eller mindre, er alle opplysninger prikket (dvs. tall vises ikke). Nedlagte skoler vil heller ikke komme ut med tall for den aktuelle årgangen. I tillegg er variable med verdien 1 eller 2 prikket (+ ev. andre variabler slik at det ikke kan tilbakeregnes) slik at elever ikke skal la seg identifisere, i tråd med SSBs generelle publiseringsregler. Elever ved skolen som ikke går i videregående opplæring eller i fagskoleutdanning som angitt over, er ikke tatt med.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken