Næringenes økonomiske utvikling

06300: Databehandlingsvirksomhet. Omsetning, etter type tjeneste og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (mill. kr) (avslutta serie) 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

næring (SN2002)

Totalt 7 Valgte

Søk

tjenestetype

Totalt 17 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.11.2006
Kontakt
Wiktor Olaisen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5546
wol@ssb.no

Berit Jensen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5387
bje@ssb.no

Måleenhet
Omsetning:
mill. kr
Referansetid
Omsetning:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se 'om statistikken' for beskrivelse av de ulike tjenestene.

Brukerveiledning for statistikkbanken