Virksomheter og foretak

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 13 av 13
Utvikling i de nordiske landene gjennom pandemien

De nordiske statistikkbyråene har samarbeidet om en rapport om effektene på helse, makroøkonomi, næringsliv og arbeidsmarked gjennom koronapandemien.

Trått kvartal for varehandelen

Det vart registrert 1 488 nye føretak innan varehandel og reparasjon av motorvogner i 1. kvartal 2022, det lågaste talet registrert i noko kvartal sidan målinga starta i 2001. Transport og lagring hadde på si side sitt sterkaste 1. kvartal.

Flere små foretak i koronaåret 2020

Til tross for koronapandemien ble det registrert 2,2 prosent flere små foretak i 2020 sammenlignet med året før.

Identifying the elasticity of substitution between capital and labour. A pooled GMM panel estimator

De fleste virksomheter bruker både kapital og arbeidskraft for å produsere varer og tjenester. Endringer i prisen på kapital og/eller arbeidskraft vil kunne påvirke bruken av disse innsatsfaktorene.

Kulturlivet augnar korona-håp

Det vart registrert 1 561 nye føretak innan kultur, underhaldning og fritid i 4. kvartal 2021, det nest høgaste talet registrert i noko kvartal. Transport og lagring hadde ei like sterk utvikling, medan utviklinga i varehandelen var heller svak.

Stor økning i antall virksomheter

Det er nær 630 000 aktive virksomheter ved inngangen til 2022, hvorav 206 000 med ansatte. Økningen fra i fjor på 3,8 prosent er betydelig, sammenlignet med perioden etter 2009.

Lave priser og økt produksjon i 2020

Både inntekter og kostnader i elektrisitetsnæringen ble redusert fra 2019 til 2020.

Talet på nye føretak flatar ut

Det vart registrert 18 069 nye føretak i 3. kvartal i år. Det er ei svak auke på 2 prosent frå 3. kvartal 2020, men 4 prosent færre enn førre kvartal.

Svakere overlevelse for enkeltpersonforetak

I 2019 var 28 prosent av de 54 539 foretakene som ble etablert fem år tidligere, fortsatt aktive. Allerede året etter etablering var 52 prosent av dem inaktive. Overlevelsen for enkeltpersonforetak var noe svakere i 2019 enn i 2018.

Kraftig nedgang i omsetning og årsverk på Svalbard

Den totale omsetningen på Svalbard gikk ned med 15,3 prosent i 2020. Antall årsverk totalt har gått ned med 9,7 prosent.

Nær 19 000 nye føretak i andre kvartal

Det vart registrert 18 837 nye føretak i 2. kvartal i år. Dette er det høgaste talet på nye føretak i 2. kvartal noko år, heile 26 prosent fleire enn i 2. kvartal 2020, men 9 prosent færre enn det førre kvartalet.

Mer britisk og amerikansk eierskap

Antallet utenlandskontrollerte norske foretak fortsetter å stige, men veksten er ikke like sterk som registrert i tidligere år. Det er uvisst hva som er årsaken til dette.

Over 20 000 nye føretak i 1. kvartal

Det vart registrert 20 717 nye føretak i 1. kvartal i år. Det er 13 prosent fleire enn i 1. kvartal 2020, og 6 prosent fleire enn førre kvartal. For første gong er det registrert over 20 000 nye føretak i eit kvartal.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet virksomheter og foretak.

faktasider