Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
06244: Foretak som har med ulike områder i en oppdatert IT-strategi (prosent) (avslutta serie) 2006 - 2007
Sist endret
14.02.2008
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
IT-sikkerhet:
prosent
Tjenesteorientert IT-arkitektur:
prosent
Bruk av åpne standarder i IT-system:
prosent
Elektroniske tjenester:
prosent
Standardisering av IKT-løsninger for andre foretak innen samme statlige sektor:
prosent
Effektivisering av innkjøp ved bruk av elektroniske innkjøpsprosesser:
prosent
Bruk av åpen kildekode:
prosent
Referansetid
IT-sikkerhet:
2. kvartal 2006
Tjenesteorientert IT-arkitektur:
2. kvartal 2006
Bruk av åpne standarder i IT-system:
2. kvartal 2006
Elektroniske tjenester:
2. kvartal 2006
Standardisering av IKT-løsninger for andre foretak innen samme statlige sektor:
2. kvartal 2006
Effektivisering av innkjøp ved bruk av elektroniske innkjøpsprosesser:
2. kvartal 2006
Bruk av åpen kildekode:
2. kvartal 2006
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken