Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
06238: Foretak som forventer å ta ut gevinsten ved innføring av nye IT-systemer på utvalgte områder (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2007
Sist endret
14.02.2008
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Økt kvalitet på foretakets tjenester:
prosent
Bedre beslutningsgrunnlag:
prosent
Reduserte kostnader til innkjøp av varer og tjenester:
prosent
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
prosent
Redusert bemanning:
prosent
Referansetid
Økt kvalitet på foretakets tjenester:
2. kvartal 2006
Bedre beslutningsgrunnlag:
2. kvartal 2006
Reduserte kostnader til innkjøp av varer og tjenester:
2. kvartal 2006
Omlegginger og forenklinger av arbeidsrutiner:
2. kvartal 2006
Redusert bemanning:
2. kvartal 2006
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken