Skatt for personer

05918: Hovedposter fra ligninga for lønnstakere og pensjonister og næringsdrivende. Bosatte personer 17 år og eldre. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie) 2003 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

hovedpost fra ligninga Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
13.11.2014
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Bosatte personer 17 år og eldre:
kr
Lønnstakere og pensjonister:
kr
Næringsdrivende:
kr
Referansetid
Bosatte personer 17 år og eldre:
31.12.
Lønnstakere og pensjonister:
31.12.
Næringsdrivende:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

På grunn av feil er det 30. april 2008 gjort endring i gjeld og skattepliktig nettoformue for inntektsåret 2005. Fra og med 2015 skattlegges uføretrygd fra folketrygden (tidligere uførepensjon) og andre uføreytelser som lønn. Uførepensjon inngikk tidligere i personinntekt pensjoner.
hovedpost fra ligninga
Alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.
statistikkvariabel
Næringsdrivende
Næringsdrivande er definert som alle personar med næringsinntekt, underskot frå næringinntekt og/eller berekna personinntekt frå næringsverksemd, uavhengig av storleiken på beløpet.
år
2008
Tall er rettet 19.01.2011.

Brukerveiledning for statistikkbanken