Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen

05898: Gjennomsnittlig personinntekt og nettoformue for bruker, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) 2003

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Jordbruksbedrifter med personlig bruker

Med opplysninger om inntekt og formue.

Lønn (kr)

Gjelder pensjonsgivende inntekt.

Næringsinntekt fra jordbruk, skogbruk og fiske (kr)

Gjelder pensjonsgivende inntekt.

Næringsinntekt fra andre næringer (kr)

Gjelder pensjonsgivende inntekt.