Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen

05893: Personinntekt fra primærnæringene i prosent av samlet personinntekt for bruker, etter jordbruksareal i drift (avslutta serie) 2003

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Jordbruksbedrifter med personlig bruker

Med opplysninger om inntekt og formue.