Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen

05892: Personinntekt fra primærnæringene i prosent av samlet personinntekt for bruker (F) (avslutta serie) 2003

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Jordbruksbedrifter med personlig bruker

Med opplysninger om inntekt og formue.