Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
05878: Foretak som har vært utsatt for ulike typer problemer i løpet av det siste året (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2006
Sist endret
14.09.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk:
prosent
Virusangrep, ormer eller lignende som resulterte i tap av data eller arbeidstid:
prosent
Angrep av typen 'denial of service':
prosent
Uautorisert tilgang til systemer eller data:
prosent
Datatap pga manglende backup:
prosent
IT-misbruk av økonomisk karakter:
prosent
Referansetid
Sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk:
2. kvartal
Virusangrep, ormer eller lignende som resulterte i tap av data eller arbeidstid:
2. kvartal
Angrep av typen 'denial of service':
2. kvartal
Uautorisert tilgang til systemer eller data:
2. kvartal
Datatap pga manglende backup:
2. kvartal
IT-misbruk av økonomisk karakter:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Angrep av typen 'denial of service'
Handlinger som forhindrer deler av et system eller nettverk i å fungere ordentlig, for eksempel store mengder forespørsler
IT-misbruk av økonomisk karakter
F. eks bedrageri, manipulasjon av data.

Brukerveiledning for statistikkbanken