Bruk av IKT i offentlig sektor

05878: Foretak som har vært utsatt for ulike typer problemer i løpet av det siste året (prosent) (avslutta serie) 2005 - 2006
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.09.2006
Kontakt
Kjell Lorentzen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5501
kjl@ssb.no

Måleenhet
Sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk:
prosent
Virusangrep, ormer eller lignende som resulterte i tap av data eller arbeidstid:
prosent
Angrep av typen 'denial of service':
prosent
Uautorisert tilgang til systemer eller data:
prosent
Datatap pga manglende backup:
prosent
IT-misbruk av økonomisk karakter:
prosent
Referansetid
Sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk:
2. kvartal
Virusangrep, ormer eller lignende som resulterte i tap av data eller arbeidstid:
2. kvartal
Angrep av typen 'denial of service':
2. kvartal
Uautorisert tilgang til systemer eller data:
2. kvartal
Datatap pga manglende backup:
2. kvartal
IT-misbruk av økonomisk karakter:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Angrep av typen 'denial of service'
Handlinger som forhindrer deler av et system eller nettverk i å fungere ordentlig, for eksempel store mengder forespørsler
IT-misbruk av økonomisk karakter
F. eks bedrageri, manipulasjon av data.

Brukerveiledning for statistikkbanken