Potet- og grovfôravlingar

Til toppen
05771: Avling i jordbruket, etter ymse jordbruksvekstar (tonn) 2000 - 2019
Sist endret
20.02.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Mona Paulsrud, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 364
mpa@ssb.no

Måleenhet
Grønfôr- og silovekstar:
tonn
Ettårig raigras:
tonn
Grønfôrblandingar og kornvekster:
tonn
Fôrraps, fôrmargkål mv:
tonn
Høy:
tonn
Potet:
tonn
Referansetid
Grønfôr- og silovekstar:
1.1.-31.12.
Ettårig raigras:
1.1.-31.12.
Grønfôrblandingar og kornvekster:
1.1.-31.12.
Fôrraps, fôrmargkål mv:
1.1.-31.12.
Høy:
1.1.-31.12.
Potet:
1.1.-31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Siste år er førebels tal.
statistikkvariabel
Høy
Omfattar all avling frå eng til slått omrekna via tørrstoff til høy.

Brukerveiledning for statistikkbanken