Skatt for personer

05757: Bruttoinntektsintervall. Talet på busette personar 17 år og eldre (K) (avslutta serie) 1993 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
27.11.2009
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Talet på personar:
personar
0-99 999 kr:
personar
100 000 - 199 999 kr:
personar
200 000 - 299 999 kr:
personar
300 000 - 399 999 kr:
personar
400 000 - 499 999 kr:
personar
500 000 kr og over:
personar
Referansetid
Talet på personar:
31.12.
0-99 999 kr:
31.12.
100 000 - 199 999 kr:
31.12.
200 000 - 299 999 kr:
31.12.
300 000 - 399 999 kr:
31.12.
400 000 - 499 999 kr:
31.12.
500 000 kr og over:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken