Ekteskap og skilsmisser

Til toppen
05742: Gjennomsnittsalder ved giftermålet, etter kjønn. Ekteskap mellom ulike kjønn 1974 - 2019
Sist endret
02.04.2020
Kontakt
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Gjennomsnittsalder ved giftermålet:
alder
Referansetid
Gjennomsnittsalder ved giftermålet:
I løpet av året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
Må velges *
observasjon
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 46 Valgte 1

Må velges *

Totalt 2 Valgte 0

observasjon
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Menn bosatt i Norge og kvinner bosatt i Norge.
observasjon
Observert gjennomsnittsalder for alle vigde
Alderen er det observerte gjennomsnittet for dem som faktisk giftet seg i perioden/året, og derfor påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene. ('Exact' alder, regnet som gjennomsnittet av fylte hele år + 0,5).
Observert gjennomsnittsalder for ikke tidligere gifte
Alderen er det observerte gjennomsnittet for dem som faktisk giftet seg i perioden/året, og derfor påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene. ('Exact' alder, regnet som gjennomsnittet av fylte hele år + 0,5).
Observert gjennomsnittsalder for før gifte
Alderen er det observerte gjennomsnittet for dem som faktisk giftet seg i perioden/året, og derfor påvirket av variasjoner i størrelsen på årskullene. ('Exact' alder, regnet som gjennomsnittet av fylte hele år + 0,5).
Hypotetisk gjennomsnittsalder for ikke tildligere gifte
Under forutsetning av at et tenkt kull ugifte personer i alderen 15 år gjennomlever de aldersavhengige giftermålsratene observert i vedkommende år, og at dødsfall ikke forekommer, dvs. at tallene ikke er påvirket av variasjoner i årskullene. Fra og med 1996 er det tatt i bruk en ny beregningsmodell for prosent ugifte ved 50 år. Nye tall er beregnet tilbake til 1991. Omleggingen fører til at andelene ikke er direkte sammenlignbare med tall for tidligere år.
Beregnet ugifte ved alder 50 år (prosent)
Under forutsetning av at et tenkt kull ugifte personer i alderen 15 år gjennomlever de aldersavhengige giftermålsratene observert i vedkommende år, og at dødsfall ikke forekommer, dvs. at tallene ikke er påvirket av variasjoner i årskullene. Fra og med 1996 er det tatt i bruk en ny beregningsmodell for prosent ugifte ved 50 år. Nye tall er beregnet tilbake til 1991. Omleggingen fører til at andelene ikke er direkte sammenlignbare med tall for tidligere år.

Brukerveiledning for statistikkbanken