Bruk av IKT i offentlig sektor

Til toppen
05646: Foretak med beslutningsansvar som deltok i undersøkelsen IKT Staten (avslutta serie) 2004
Sist endret
27.06.2005
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Per Erik Gjedtjernet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5175
peg@ssb.no

Måleenhet
Deltakere:
foretak
Referansetid
Deltakere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
deltaker
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

deltaker
Må velges *

Totalt 376 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken