Skatt for personer

05599: Skatteoppgjøret. Personer med skatt til gode eller skyldig restskatt. Foreløpige tall (F) (avslutta serie) 2003 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
03.07.2009
Kontakt
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Måleenhet
Antall personer med til gode:
personer
Til gode (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnittlig tilgode (kr):
kr
Antall personer med skyldig restskatt:
personer
Skyldig restskatt (mill. kr):
mill. kr
Gjennomsnittlig skyldig restskatt (kr):
kr
Referansetid
Antall personer med til gode:
31.12.
Til gode (mill. kr):
31.12.
Antall personer med skyldig restskatt:
31.12.
Skyldig restskatt (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Innbetaling av restskatt, etter 30. april i ligningsåret.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken