Videregående opplæring og annen videregående utdanning

05373: Voksne i tilrettelagte tilbud, etter studieretning. Foreløpige tall (avslutta serie) 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

studieretning/utdanningsprogram

Totalt 33 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.02.2005
Kontakt
Jane Bekkengen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 352
jhb@ssb.no

Måleenhet
Vaksne elever:
personer
Referansetid
Vaksne elever:
01.10
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene omfatter bare den mengden av de voksne hvor tilbudene i hovedak gis som ordinære kurs. Elever med fagopplæring i skole er inkludert i tallene.

Brukerveiledning for statistikkbanken