Boforhold, levekårsundersøkelsen

Til toppen
05259: Bomiljø for personer, etter bostedsstrøk (prosent) (avslutta serie) 1997 - 2007
Sist endret
15.07.2008
Kontakt
Arne Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4671
asa@ssb.no

Måleenhet
Bomiljø:
prosent
Referansetid
Bomiljø:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type bomiljø
Må velges *
bostedsstrøk
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

type bomiljø
Må velges *

Totalt 17 Valgte 0

bostedsstrøk

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken