Bruk av IKT i offentlig sektor

05180: Foretak som har sikkerhetssystemer ved kommunikasjon med foretakenes hjemmesider, etter system (prosent) (avslutta serie) 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

svar Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.11.2004
Kontakt
Mona Irene Andersen Engedal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 391
mia@ssb.no

Per Erik Gjedtjernet, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5175
peg@ssb.no

Måleenhet
Fast passord eller PIN-kode for autentisering av brukere:
prosent
Kryptering for sikker kommunikasjon mellom bruker og server:
prosent
Server-sertifikater for autentisering av server:
prosent
Engangspassord eller PIN-kode:
prosent
Elektronisk signatur for autentisering av bruker:
prosent
Elektronisk signering av dokumenter:
prosent
Referansetid
Fast passord eller PIN-kode for autentisering av brukere:
2. kvartal
Kryptering for sikker kommunikasjon mellom bruker og server:
2. kvartal
Server-sertifikater for autentisering av server:
2. kvartal
Engangspassord eller PIN-kode:
2. kvartal
Elektronisk signatur for autentisering av bruker:
2. kvartal
Elektronisk signering av dokumenter:
2. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

statistikkvariabel
Kryptering for sikker kommunikasjon mellom bruker og server
SSL eller annen mekanisme.
Engangspassord eller PIN-kode
Tilsendt elektronisk eller på papir.
Elektronisk signatur for autentisering av bruker
Elektronisk sertifikat.

Brukerveiledning for statistikkbanken