Gårdbrukernes inntekter og gjeld

Til toppen
04984: Næringsinntekt fra jordbruk for brukere (F) 2002 - 2018
Sist endret
05.03.2020
Kontakt
Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
ail@ssb.no

Anne Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 377
asb@ssb.no

Måleenhet
Næringsinntekt fra jordbruk i alt (mill. kr):
mill. kr
Næringsinntekt fra jordbruk per bruker (kr):
kr
Referansetid
Næringsinntekt fra jordbruk i alt (mill. kr):
31.12.
Næringsinntekt fra jordbruk per bruker (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

Må velges *

Totalt 25 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken