Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04787: Databehandlingsvirksomhet. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2002 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

region


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

2003: Revisjon av næringsplasseringer vanskeliggjør sammenligning mot tidligere årganger. Tall for 2007 er ikke direkte sammenlignbare med senere årganger, særlig gjelder dette på de laveste næringsinndelingene.
2004: Revisjon av næringsplasseringer vanskeliggjør sammenligning av nace 72.3, 72.4 og 72.6 mot tidligere årganger.'
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
R7 18 Nordland, 19 Troms, 20 Finnmark og andre norske områder
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.
statistikkvariabel
Sysselsetting
Inkluderer eiere og lønnstakere. Fra og med 2004 er alle sysselsettingsopplysninger hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Tallene er derfor ikke sammenlignbare mot tidligere årganger.

Brukerveiledning for statistikkbanken