04677: K. Kultur, bydel - grunnlagsdata (B) (avslutta serie) 2004 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 30 Valgte

Søk

region

Totalt 18 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2018
Kontakt
Beate Bartsch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 496
bba@ssb.no

Måleenhet
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
1000 Kroner
Korrigerte brutto driftsutgifter til kino (funksjon 373):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (f231):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter folkebibliotek (funksjon 370):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kino (funksjon 373):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til muséer (funksjon 375):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 377):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter Idrett (funksjon 380):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter (funksjon 385):
1000 Kroner
Netto driftsutgifter kultursektoren:
1000 Kroner
Netto driftsutgifter i alt:
1000 Kroner
MVA-refusjon drift, kultur:
1000 Kroner
Antall kommunale fritidssenter:
Antall
Fritidssenter, antall timer åpen per uke i gjennomsnitt:
Timer
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt:
Dager
Fritidssenter, antall uker åpen i året i gjennomsnitt:
Antall
Antall private tiltak for barn og unge:
Antall
Driftstilskudd til lag og foreninger, i alt:
1000 Kroner
Driftstilskudd til idrettslag:
1000 Kroner
Driftstilskudd til andre frivillige lag og foreninger:
1000 Kroner
Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd, i alt:
Frivillige lag
Frivillige lag - Idrett:
Antall
Frivillige lag - andre:
Antall
Redusert/gratis hall- eller husleie for idrettslag og idrettsorganisasjoner:
Ja/nei
Redusert/gratis hall- eller husleie for andre frivillige organisasjoner:
Ja/nei
Frivillige barne- og ungdomsforeninger:
Frivillige lag
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne og ungdsomsforeninger:
Ja/nei
Tilskudd/overføringer til barn- og unge f231:
1000 Kroner
Antall 6-20-år:
Personer
Referansetid
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren:
1.1.
Korrigerte brutto driftsutgifter til kino (funksjon 373):
1.1.
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (f231):
1.1.
Netto driftsutgifter folkebibliotek (funksjon 370):
1.1.
Netto driftsutgifter til kino (funksjon 373):
1.1.
Netto driftsutgifter til muséer (funksjon 375):
1.1.
Netto driftsutgifter til kunstformidling (funksjon 377):
1.1.
Netto driftsutgifter Idrett (funksjon 380):
1.1.
Netto driftsutgifter kommunale musikk- og kulturskoler (funksjon 383):
1.1.
Netto driftsutgifter andre kulturaktiviteter (funksjon 385):
1.1.
Netto driftsutgifter kultursektoren:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
MVA-refusjon drift, kultur:
1.1.
Antall kommunale fritidssenter:
1.1.
Fritidssenter, antall timer åpen per uke i gjennomsnitt:
1.1.
Fritidssenter, antall dager åpen per uke i gjennomsnitt:
1.1.
Fritidssenter, antall uker åpen i året i gjennomsnitt:
1.1.
Antall private tiltak for barn og unge:
1.1.
Driftstilskudd til lag og foreninger, i alt:
1.1.
Driftstilskudd til idrettslag:
1.1.
Driftstilskudd til andre frivillige lag og foreninger:
1.1.
Frivillige lag og foreninger som mottar tilskudd, i alt:
1.1.
Frivillige lag - Idrett:
1.1.
Frivillige lag - andre:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for idrettslag og idrettsorganisasjoner:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for andre frivillige organisasjoner:
1.1.
Frivillige barne- og ungdomsforeninger:
1.1.
Redusert/gratis hall- eller husleie for frivillige barne og ungdsomsforeninger:
1.1.
Tilskudd/overføringer til barn- og unge f231:
1.1.
Antall 6-20-år:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken