Videregående opplæring og annen videregående utdanning

04558: Folkehøgskoler, langkurs. Elever, etter kjønn, alder, statsborgerskap og skolefylke (F) (avslutta serie) 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

statsborgerskap

Totalt 261 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
29.03.2004
Kontakt
Hilde Hollås, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5537
hho@ssb.no

Måleenhet
Elever:
personer
Referansetid
Elever:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statsborgerskap
Serbia og Montenegro
Endret navn 14. februar 2003 fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro

Brukerveiledning for statistikkbanken