Skatt for personer

04521: Ligningsverdi av boligeiendom for bosatte personer 17 år og eldre, antall og gjennomsnitt (F) (avslutta serie) 1993 - 2012
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

enkeltår Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.11.2013
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Måleenhet
Ligningsverdi av boligeiendom. Gjennomsnitt (kr):
kr
Personer med ligningsverdi av bolig:
personer
Referansetid
Ligningsverdi av boligeiendom. Gjennomsnitt (kr):
31.12.
Personer med ligningsverdi av bolig:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Personar som eig bustaden saman og har ført kvar sin part av likningsverdien i sjølvmeldinga, teller som fleire einingar.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken