Artikler om straffereaksjoner

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

  1. Når betingelsene er straffen Artikkel 20. desember

    Det mest utbredte alternativet til både bot og fengsel som straff er helt å slippe noen form for oppfølging eller kontroll. De fleste alternative reaksjoner erstatter milde straffer. Nyere alternativer som ungdomsstraff og narkotikaprogram erstatter i stedet relativt lange fengselsdommer.

  2. Økt bruk av påtaleunnlatelser i 2020 Artikkel 23. juni

    Både påtalemyndighet og domstol ila et normalt antall straffereaksjoner i pandemiåret 2020. Men det ble gitt 76 prosent flere betingede påtaleunnlatelser og halvparten så mange forenklede tollforelegg.