SSBs publikasjoner

Treff (8603)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
SSBmagasinet på lufta fra 15. januar Artikler Befolkning
Oppdaterte tall om innvandrere 2001 Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
- Økt valgfrihet skaper nye tapere Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
"Meddelelser angaaende Kristiania by" Artikler Befolkning
10 000 flere i vest Artikler Arbeid og lønn, Energi og industri
Avindustrialiseringen av Oslo Artikler Arbeid og lønn, Energi og industri
Etableringen av nasjonalregnskapet Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp øker i mange industriland Artikler Natur og miljø
1894 - annus horribilis Artikler Transport og reiseliv
"Det lyste dog som en stjerne" Artikler Energi og industri
Fra skuddpremier til fredning og irregulær avgang Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
En opera i uka Artikler Energi og industri
Karneval i Lofoten? Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Siste slep for "Axel" Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Et halvt århundres ferd mot lov Artikler Arbeid og lønn