SSBs publikasjoner

Treff (517)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Mastergrad gir høyere lønn Artikler Arbeid og lønn
Økt sysselsetting blant eldre i årene etter pensjonsreformen Artikler Arbeid og lønn
Framleis svak folkevekst Artikler Befolkning,
Stadig betre breibanddekning i Noreg Artikler Teknologi og innovasjon
Godt resultat for bankene Artikler Bank og finansmarked
Ein oppgang i salet på 1,9 prosent i oktober 2018 Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Halvparten i arbeid etter sju år Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Færre omkom på veiene i oktober Artikler Transport og reiseliv
Nedgang i verdijustert resultat for Livsforsikringsseskapene Artikler Bank og finansmarked
Høyeste eksportverdi noensinne Artikler Utenriksøkonomi
Flere kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt Artikler Inntekt og forbruk, Sosiale forhold og kriminalitet
Stor økning i Svalbard-utgiftene Artikler Offentlig sektor, Svalbard
Innvandrerledigheten fortsetter å synke Artikler Arbeid og lønn
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Økt omsetning innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting Artikler Varehandel og tjenesteyting, Bygg, bolig og eiendom