SSBs publikasjoner

Treff (8773)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Bedre sykefraværstall uten feriekorrigering Artikler Arbeid og lønn, Helse
Nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Nytt rekordår for hjortejakta – nedgang for elgjakta Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Ein nedgang i salet på 8 prosent i februar 2019 Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
15 900 kroner mer i årslønn Artikler
Flere leger og psykologer i spesialisthelsetjenesten Artikler Helse
Reduksjon i offentlig formue Artikler Offentlig sektor
Flere reiser med jernbane Artikler Transport og reiseliv
Nordmenn med nest høyest konsum i Europa Artikler Priser og prisindekser
Spania på ferietoppen i Norge og Europa Artikler Transport og reiseliv
Lavere handelsoverskudd Artikler Utenriksøkonomi
Data om brukere av omsorgstjenester forsinket Artikler Helse, Offentlig sektor
Nøkkeltall for KOSTRA Artikler Offentlig sektor
Nye boliger dyrere Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
68 000 per innbygger til helse Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer