SSBs publikasjoner

Treff (9979)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Noko auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Mer gods fraktet med tog og båt Artikler Transport og reiseliv
Digital kompetanse en økende utfordring for kommunene Artikler Teknologi og innovasjon, Offentlig sektor
Fortsatt handelsunderskudd Artikler Utenriksøkonomi
Nettofinansinvesteringene øker kraftig Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer, Bank og finansmarked
Stort offentlig underskudd Artikler Offentlig sektor
Første prisoppgang i PPI siden desember Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
KPI opp 1,7 prosent siste tolv måneder Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Noko nedgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Fortsatt lav gjennomføring av yrkesfag i Norge Artikler Utdanning
Svak oppgang i Fastlands-BNP i juli Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid Artikler Helse, Sosiale forhold og kriminalitet
Omsetningen i industrien fortsetter å falle Artikler Energi og industri
Færre småviltjegere og lavere utbytte Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
Næringsmiddelindustrien bidro til auke i industriproduksjonen i juli Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer