SSBs publikasjoner

Treff (9177)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Flere unge uføre Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Omsetningen noe opp i industrien Artikler Energi og industri
Produksjonsauke i leverandørindustrien Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
411 kilo avfall per innbyggjar Artikler
Mindre vanlig med alderspensjon for menn tidlig i 60-åra Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
5 lokale folkeavstemninger i 2018 Artikler Valg
Få med innvandrerbakgrunn underviser i grunnskolen Artikler Utdanning
Fall i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Færre unge mottar sosialhjelp Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Jordmortilbod i nesten alle kommunar Artikler Helse, Offentlig sektor
Færre meldingar til barnevernet Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Offentlig sektor
6 av 10 bor i kommuner som oppfyller rensekravene Artikler Natur og miljø, Offentlig sektor
Mairekord for hotella Artikler Transport og reiseliv, Svalbard
Sjeldnere dom og fengsel til ungdom Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
10,5 millioner flere kollektivreiser Artikler Transport og reiseliv