SSBs publikasjoner

Treff (9751)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Nedgang i sal av petroleumsprodukt Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
Dei rikaste kjøpte 4 av 10 elbilar Artikler Transport og reiseliv
Ytterligere nedgang i strømprisene Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
En urolig verden preget PPI Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Fortsatt fall i vareimporten i uke 14 Artikler Utenriksøkonomi
Ulike samfunn, ulike epidemier Artikler Befolkning
Auke i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Aktiviteten i fastlandsøkonomien anslås å ha falt med 14 prosent Artikler Utenriksøkonomi
Hvordan påvirker koronatiltakene KPI? Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Nedgang i omsetningen i industrien Artikler Energi og industri
Fortsatt svak vekst i fastlandsøkonomien i februar Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Flere flytter til Svalbard Artikler Befolkning, Svalbard
Tilnærma uendra utvikling i industriproduksjonen Artikler Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Månedlig statistikk om lønnssummer Artikler Arbeid og lønn
Så mange intensivsykepleiere har vi til rådighet Artikler Helse