SSBs publikasjoner

Treff (8680)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
SSB-modell kan hjelpe u-land med å anslå fattigdom Artikler Befolkning
1,5 millioner flere sysselsatte i tjenestenæringene Artikler Arbeid og lønn
Nye betegnelser om innvandrere Artikler Befolkning, Innvandring og innvandrere
De rike landene kan betale for klimagasskutt Artikler Natur og miljø
Mye klimagassutslipp på hver av oss Artikler Natur og miljø
Kommunens stønadsnivå avgjør ikke sosialhjelpmottakerens inntekt Artikler Inntekt og forbruk
Menn jobber skift, kvinner jobber turnus Artikler Arbeid og lønn
Vil pensjonsreformens mål nås? Artikler Offentlig sektor
Store regionale forskjeller Artikler Teknologi og innovasjon
Innvandrere oftere overkvalifisert enn befolkningen generelt Artikler Arbeid og lønn, Innvandring og innvandrere
Likelønnspotten kan redusere lønnsgap i offentlig sektor med 1,5 prosentpoeng Artikler Befolkning, Arbeid og lønn
Innvandrere oppgir oftere dårligere helse enn hele befolkningen Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Helse, Innvandring og innvandrere
Kommer mødre dårligere ut økonomisk enn fedre etter samlivsbrudd? Artikler Inntekt og forbruk
Færre overnattinger ved krisesentrene Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Innvandrerungdom og etterkommere i arbeid og utdanning Artikler Arbeid og lønn, Utdanning, Innvandring og innvandrere