SSBs publikasjoner

Treff (8969)

Tittel Serie/nr Dato Statistikkområder
Vi går mindre på ski enn før Artikler Kultur og fritid
Vesentlig mer bruk av omsorgstjenester ved passerte 85 år Artikler Helse
Vekst i fastlandseksporten Artikler Utenriksøkonomi
Svak økning i boligprisene Artikler Priser og prisindekser, Bygg, bolig og eiendom
Nedgang i sal av bensin og diesel til bilar Artikler Energi og industri, Varehandel og tjenesteyting
211 egg hver i året Artikler Jord, skog, jakt og fiskeri
1 av 16 norske foretak outsourcet til utlandet Artikler Virksomheter, foretak og regnskap, Utenriksøkonomi
Barnefamilier med lav inntekt har flere levekårsutfordringer Artikler Sosiale forhold og kriminalitet, Inntekt og forbruk
KPI opp 2,9 prosent siste tolv måneder Artikler Priser og prisindekser, Inntekt og forbruk
Oppgang i eksportprisen for fersk laks Artikler Utenriksøkonomi
Gassoverskudd førte til prisnedgang Artikler Priser og prisindekser, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
Minste antall straffedommer på 30 år Artikler Sosiale forhold og kriminalitet
Veksten i fastlandsøkonomien fortsatte Artikler Nasjonalregnskap og konjunkturer
Ny kostnadsindeks for lastebiltransport Artikler Transport og reiseliv
Flere har tilgang til rekreasjonsareal Artikler Natur og miljø