Konsumpriser

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 10 av 10

Strømprisene preget KPI i oktober

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,5 prosent fra oktober 2020 til oktober 2021. De høye strømprisene fortsetter å prege tolvmånedersendringen, mens matvareprisene er med på å dempe oppgangen i KPI.

KPI opp 4,1 prosent siste tolv måneder

Konsumprisindeksen (KPI) steg 4,1 prosent fra september 2020 til september 2021, mens KPI-JAE økte 1,2 prosent i samme periode. Fra august til september 2021 gikk KPI opp 1,0 prosent, mens KPI-JAE steg 0,4 prosent i samme periode.

Høye strømpriser preger KPI i august

Konsumprisindeksen (KPI) steg 3,4 prosent fra august 2020 til august 2021, mens KPI-JAE økte 1,0 prosent i samme periode. Fra juli til august 2021 var KPI uendret, mens KPI-JAE falt 0,6 prosent.

Økte matvarepriser i juli

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,9 prosent fra juni til juli 2021, mens KPI-JAE økte 0,6 prosent. Fra juli 2020 til juli 2021 økte KPI 3,0 prosent, mens KPI-JAE steg 1,1 prosent i samme periode.

Oppgang i KPI i juni

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra mai til juni 2021, mens KPI-JAE økte 0,4 prosent. Fra juni 2020 til juni 2021 økte KPI 2,9 prosent, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode.

Ny prismåling på flyreiser i KPI

Fra og med publisering av Konsumprisindeksen (KPI) for juni tas faktiske priser for flyreiser i bruk etter at disse har vært estimert i store deler av koronapandemien. Prismålingene vil være basert på ny datakilde og et større datagrunnlag enn tidligere.

Fortsatt høye priser og høyt konsum i Norden

Sveits hadde de høyeste prisene i Europa i 2020, og Tyrkia hadde de laveste. Sveits toppet også listen over konsum i husholdningene per innbygger. De nordiske landene var blant de dyreste og hadde høyest konsum.

KPI opp 2,7 prosent siste 12 måneder

Konsumprisindeksen (KPI) falt 0,1 prosent fra april til mai 2021, mens KPI-JAE gikk ned 0,4 prosent. Fra mai 2020 til mai 2021 økte KPI 2,7 prosent, mens KPI-JAE steg 1,5 prosent i samme periode.

KPIs representantvarer

Her finner du en oversikten over KPIs representantvarer gruppert etter leveringssektor.

Endringer i konsumprisindeksen (KPI) – oppdateres fortløpende

Informasjon om endringer vedrørende produksjonen av Konsumprisindeksen (KPI) legges fortløpende ut her.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet konsumpriser.